शेतकरी बांधवांनो घ्या रोगमुक्त व कीडमुक्त रोपांची साथ..!

प्रो. प्रा. ज्ञानेश्वर म. ढिकले
📞 7517915222 | 7517915333 | 9922624991
🌐www.purvahitechnursery.com
📨purvahitechnursery@gmail.com
📍लाखलगांव रोड,मु.पो सिध्दपिंप्री, ता.जि. नाशिक (422003)

Scroll to Top