शेतकरी बंधू चे फीडबॅक

feed Back

पूर्वा हायटेक नर्सरी नाशिक मधून रोपे खरेदी केलेले काही शेतकरी बंधू चे फीडबॅक

पुर्वा हायटेक नर्सरीतून गेलेल्या कोबीच्या रोपांच्या फ्लॉटला आज कळवण येथील शेतकरी प्रमोदभाऊ पगार यांच्या 16 एकरच्या ऍडमिरल कोबीच्या फ्लॉटला व्हिजीट केली
प्रमोदभाऊ पगार
पुर्वा हायटेक नर्सरीतून गेलेल्या कोबीच्या रोपांच्या फ्लॉटला आज कळवण येथील शेतकरी प्रमोदभाऊ पगार यांच्या 16 एकरच्या ऍडमिरल कोबीच्या फ्लॉटला व्हिजीट केली
प्रमोदभाऊ पगार
पुर्वा हायटेक नर्सरीतून गेलेल्या कोबीच्या रोपांच्या फ्लॉटला आज कळवण येथील शेतकरी प्रमोदभाऊ पगार यांच्या 16 एकरच्या ऍडमिरल कोबीच्या फ्लॉटला व्हिजीट केली
प्रमोदभाऊ पगार
Scroll to Top